Genom att vara aktiva i samhället och inom näringslivet får vi bra kontakt med våra privat- och företagskunder. Dialogen ger oss en förståelse som gör att vi kan stötta dem på bästa möjliga sätt. Vi förstår utmaningarna med säsongssvängningar och andra förutsättningar som präglar Öland.

Genom en aktiv sponsorstrategi och ett stort föreningsintresse bland våra medarbetare får vi bra kontakt med Ölands föreningar. Något som är viktigt för ett välmående samhälle.