• Ölandskonto Månad är speciellt anpassat för automatiska överföringar, så kallat månadssparande, från andra konton.
  • Kontot kan öppnas av dig som är ansluten till Nyckelkund eller av dig som är under 18 år.
  • Ingen bindningstid.
  • Ett fritt uttag per år, därefter tas en uttagavgift ut. Se pris nedan.