Kapitaltäckning, likviditetsrisk och internt bedömt kapitalbehov

Kapitaltäckning 2020-03-31

Internt bedömt kapitalbehov 2020-03-31

Information om likviditetsrisk 2020-03-31

Kapitaltäckning 2019-12-31

Internt bedömt kapitalbehov 2019-12-31

Information om likviditetsrisk 2019-12-31

Kapitaltäckning 2019-09-30

Internt bedömt kapitalbehov 2019-09-30

Information om likviditetsrisk 2019-09-30

Kapitaltäckning och internt bedömt kapitalbehov 2019-06-30

 

Ersättningspolicy

Ersättningspolicy 2020-04-24