Vår strävan är att vara den bästa banken för de som bor och verkar på Öland. Genom vår sponsring och bidrag inom idrott, samhälle och kultur skapar vi förutsättningar för en levande bygd och en aktiv fritid.