För oss handlar hållbarhet om att långsiktigt bygga en hållbar bankverksamhet genom att ta ekonomisk, ekologisk och social hänsyn.

  • Ekonomisk hållbarhet innebär bland annat att skapa förutsättningar och stödja ett gott företagsklimat. Vi ska främja en god hushållsekonomi bland våra kunder genom att exempelvis informera och utbilda inom sparande, ekonomi och bankens tjänster.
  • Ekologisk hållbarhet innebär bland annat att medverka till att minimera påverkan på naturen och människors hälsa genom egna åtgärder och positiv inspiration för regionens aktörer.
  • Social hållbarhet innebär bland annat att vara en god arbetsgivare för våra anställda och förvalta och vidareutveckla goda relationer med våra samarbetspartners, och att vara aktiv och engagerad i det lokala samhällets utveckling. Läs mer om vårt samhällsengagemang.

Hållbarhetsarbetet hos oss styrs av vår Hållbarhetspolicy. Policyn säkerställer att vi arbetar strukturerat med hållbarhet och att hållbarhetsperspektivet är en integrerad del av vår verksamhet.