Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Om oss

Entreprenörskap och företagande

Vi engagerar oss i entreprenörskap, företagande och tillväxt på Öland. Grunden i vår affärsidé som sparbank är att återinvestera vinster i det lokala samhället. Ett sätt för oss att återinvestera är att gynna entreprenörskap och att stötta företagande. Vi vill skapa mötesplatser och vara aktiva i nätverk runt om på Öland. Vi tror att vi tillsammans genom samsyn och lönsamma samarbeten kan skapa ett bra och starkt företagsklimat och en gynnsam miljö för entreprenörskap.