Läs mer om Ölands Bank och dess verksamhet

Sammanställning av beviljade projekt 1999-2022

* En del av vinsten återinvesteras i banken för att utveckla banken och kunna finansiera projekt på Öland, och en del blir avkastning till bankens ägare i form av en aktieutdelning. Sparbanksstiftelsen Öland är den största av ägarna.