En del av Ölands Banks vinst delas ut som en aktieutdelning, som Sparbanksstiftelsen Öland i sin tur använder för att dela ut bidrag och stipendier för att stärka vår bygd och uppmuntra eldsjälar. Det skapar stimulans och arbetstillfällen, tillväxt och livskvalitet på Öland.

Stiftelsen har inget vinstsyfte utan förvaltar och delar ut pengar till bygden i form av bidrag och stipendier. Hittills har över 48 miljoner kronor delats ut. Sparbanksstiftelsen Öland verkar för  människorna på Öland och stödjer bara projekt som gynnar Öland.