Meny
Invigning 2019 av Sjöräddningens nya räddningsbåt på Öland

Sök projektbidrag

Vi brinner för Öland! Varje år vill vi uppmuntra och bidra till utvecklingen av Öland. Det gör vi genom att lämna ekonomiska bidrag för att främja näringsliv, forskning, samhällsutveckling, utbildning, idrott, ungomsverksamhet eller kultur på Öland.

Hur söks projektbidrag?

Ansökan gör du här via vårt ansökningsformulär. Se checklistan här intill om vad ansökan bör innehålla.

 

Eventuella bilagor till ansökan, som verksamhetsberättelser, ritningar, presentationer, budget eller andra dokument skickas som bilagor via e-post.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska omfatta uppgifter om 

 • sökandens kontaktuppgifter
 • eventuella intressenter
 • sökt belopp
 • budget
 • projektorganisation
 • finansiering
 • utförlig beskrivning av ändamålet.

Ju bättre du kan beskriva projektet och det förväntade resultatet desto enklare blir beslutsfattandet för stiftelsens styrelse.

Vem kan söka?

Bidrag lämnas endast till sökanden som är bosatta eller verksamma på Öland, eller har verksamheter med anknytning till Öland.

Stiftelsen prioriterar projekt 

 • som inom respektive område syftar till någon form av utveckling.
 • som är tidsbegränsade och har tydligt formulerade mål.
 • där sökande anger hur en utvärdering kommer att ske.
 • där sökande gör en betydande egen insats genom delfinansiering, ideellt arbete eller liknande.
 • som ger goodwill åt Ölands Bank.

Vilka ansökningar blir beviljade?

Stiftelsens styrelse utser vilka som beviljas bidrag och inte.

Även om ett liknande projekt blivit beviljat tidigare är det inte säkert att det prioriteras nästa gång. Det beror vilka behov Öland har för tillfället och vilka andra projekt som behöver finansieras samtidigt.

Bidrag till löpande verksamhet liksom till statlig eller kommunal verksamhet har låg prioritet.

Bidrag lämnas inte till kommersiell verksamhet, ej heller till politisk eller religiös verksamhet.

När ska ansökan skickas?

Var ute i god tid!

Ansökningar behandlas på stiftelsens styrelsemöten, som sker minst varannan månad. Sökande som är kund i Ölands Bank prioriteras.

Ansökan ska vara inskickad minst en vecka före nästa möte.

När är nästa styrelsemöte? 

 • sökandens kontaktuppgifter
 • eventuella intressenter
 • sökt belopp
 • budget
 • projektorganisation
 • finansiering
 • utförlig beskrivning av ändamålet.

Ju bättre du kan beskriva projektet och det förväntade resultatet desto enklare blir beslutsfattandet för stiftelsens styrelse.

Vi vill synas tillsammans

Den som beviljas bidrag ska medverka till att skapa allmän publicitet kring bidraget, så att det framgår att Ölands Banks delägare Sparbanksstiftelsen Öland medfinansierar projektet.

Projektet/bidragstagaren kan även komma att få medverka i Ölands Banks kommunikation.

Redovisning av projekt

Den som beviljats bidrag ska redovisa projektets utveckling och uppnådda resultat till stiftelsen enligt överenskommelse både löpande och efter att projektet avslutats.

Ändring av beslut

Stiftelsen förbehåller sig rätten till att återkalla eller ändra fattade beslut om projektet inte utvecklas enligt överenskommen plan eller om omständigheterna i övrigt ej överensstämmer med förutsättningarna som fanns när beslutet fattades.

Frågor?

Hör av dig!

Ta kontakt med verkställande tjänsteman ifall du har fler frågor om projektbidrag!

Kontakta stiftelsen