Hoppa till textinnehållet
Ungdomsstidpendiater 2020

Sök ungdomsstipendie

Varje år vill vi uppmuntra unga människor, som bidragit till en positiv utveckling inom idrott, näringsliv, forskning eller kultur på Öland.

Vem kan söka?

Kandidaten ska vara under 30 år och gjort stora framsteg inom, eller bidragit till att främja, idrotten, näringslivet, forskningen eller kulturen på Öland.

Hur väljs kandidater?

Stiftelsens styrelse utser vilka som ska få stipendier bland sökande, tips på kandidater och egna förslag. Motiveringarna vägs mot varandra. Stipendiernas antal och storlek bestäms varje år av styrelsen.

När delas stipendiet ut?

Normalt delas stipendier ut i samband med stiftelsens årsstämma. Idrottsstipendier delas ut i samband med Ölands Idrottsgala.