Kontaktperson för stiftelsen är verkställande tjänsteman, Mats Bengtsson.