En lång tradition

Ursprunget till dagens sparbanker hittar vi i skotska samhället Ruthwell, där prästen Henry Duncan år 1810 öppnade en bank som var till för alla.

Den första svenska sparbanken startade i Göteborg år 1820 och till Öland kom sparbanksrörelsen igång i och med att Borgholms Sparbank öppnade 1832.

Sparandet är grunden till rörelsen och genom att göra det möjligt för alla att spara i en bank och förränta sina pengar, skulle man förebygga fattigdomen och skapa välfärd.

Öland är vårt nav

Som ägare av aktier i Ölands Bank ska sparbanksstiftelsen verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas.

Ur de utdelningar som stiftelsen får från sina aktier får stiftelsen genom bidrag främja näringslivet, forskning, utbildning idrott eller kultur inom det geografiska område som banken arbetar på.

Alltså Öland för vår del.