Hoppa till textinnehållet

Om Sparbanksstiftelsen Öland

Vilka är vi?

Stiftelsen består av huvudmän och styrelse samt verkställande tjänsteman.

Stiftelsens nästa årsstämma

På årsstämman redovisas stiftelsens verksamhet och eventuella ungdomsstipendier delas ut.

 

Nästa årsstämma är planerad att ske i slutet av april 2022. Exakt datum presenteras senare.

Stiftelsens styrelsemöten 2021

Styrelsemöten 2021 är inplanerade:

  • 18 augusti
  • 6 oktober
  • 11 november
  • 9 december

 

Kompletta ansökningar ska vara inskickade en vecka före respektive datum för att behandlas på mötet. 

§2 Ändamålsbestämmelsen

Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet företrädesvis på Öland genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på marknaden.