Sälja bolaget

Vad ska trigga försäljningen?
Detta behöver man göra klart för sig. Är det en tidpunkt (pension), eller är det en summa (ett pris man är nöjd med) eller är det något annat. Ofta är priset det viktigaste för säljaren, men det kan också vara omtanke om personalen, eller att företaget fortsätter att ge arbetstillfällen på orten. De här sakerna behöver man som säljare göra klart för sig.

Är företaget förberett för att säljas?
Gör klart för dig vad en köpare tittar efter i ett köp. Företagets vinst, är ofta avgörande om man vill ha bra betalt. Köparen vill se vinst historiskt och i prognosen framåt. I många fall kan ett företag historiskt sett ha gått bra, men att man tryckt ned vinsten för att även få ned skatten. Det är ingen lyckad strategi om man ska sälja. En köpare tittar ofta tre till fem år bakåt i tiden och vill se stabila vinster, gärna stigande. Det är väldigt svårt att få betalt genom att måla upp drömscenarier framåt. I vissa fall kan också omsättning vara viktigare än vinst. Det kan gälla en köpare som redan har en liknande verksamhet och som kan dra nytta av skalfördelar.

Ta hjälp
Om företaget är så pass stort att man kan ta hjälp av en företagsförmedlare är det ofta mycket värt att betala ett arvode för den hjälpen. En företagsförmedlare har oftast större möjlighet att hitta rätt köpare och förhandla på bra sätt. Detta kanske framförallt är aktuellt för bolag med ett försäljningsvärde på 10 miljoner kronor eller över.

Ordning och reda och minskat ägarberoende
Få saker skrämmer en köpare så mycket som oreda i företaget, så se till att ha ordning och reda. Ägarberoendet är också viktig att tänka igenom. I en försäljning är tanken att den gamla ägaren ska lämna företaget, men ofta sitter ägarna på mycket av kunskapen och behöver stanna kvar några år. Ett enmanskonsultföretag är av den anledningen svårt att sälja, för så mycket av värdet ligger i personen.
 

Generationsskifte

Förbered i god tid
Ett generationsskifte tar ofta lång tid och behöver förberedas under en längre period. Dels ska värdeöverföringen till nästa generation lösas, och dels det praktiska – att skola in den nya generationen i sina roller. Ofta är generationsskifte en ägarskifteslösning som fungerar bra och uppskattas av personalen då man känner företagskulturen och verksamheten sedan länge.

Lösa försörjningen för gamla ägarna
Det är viktigt att se till att den äldre generationen har pengar för sin försörjning efter ägarskiftet. Det är sällan som föräldrar tar ut marknadsvärde gentemot sina barn, utan snarare tas ett gåvovärde, eller en gåva utan motprestation. Det är därför viktigt att se till att pensionen är tryggad. Helst ska detta ha skett löpande genom åren, men det går också att ”köpa ikapp.” Man kan också se till att göra utdelningar till gamla ägarna innan ägarskiftet.

Om flera barn ska ta över
Om fler än ett barn ska ta över är det viktigt att barnen pratar med varandra. Ska de äga lika stora delar? Vilka roller ska de ha i bolaget? Ska de driva företaget som mamma och pappa gjort? Att den yngre generationen tar sitt ansvar och att den äldre inte pekar med hela handen är viktigt för skiftet.

Rättvisefrågan
Föräldrar vill ofta att arvet ska bli rättvist och detta är ett känsligt ämne som ofta tar tid att lösa. Ofta tänker man kronor och ören, men man kanske jämför äpplen och päron: Värdet en miljon kronor i ett företag är inte samma som en miljon kronor på ett konto. För pengar i ett företag är behäftat med både risk, arbete och skatteparameter. Ibland behöver man skapa vinster i bolaget och flytta undan för att lösa frågan.
 

Köpas ut av delägare eller personal

Delägare – ta diskussionen
Om man är flera delägare – man kanske äger 50 procent var – gäller det att tidigt ha den här diskussionen. En ägare kanske närmar sig 65 år, och den andre är yngre. Då finns kanske tanken att den yngre ska köpa ut den äldre. Men det är inte säkert ett den yngre vill. Det viktiga är att ha diskussionen. Vad händer? När ska vi ha en exit? Om den ena ska lösa ut den andra måste man skapa ekonomiska förutsättningar för det, och kanske prioritera vinst under några år, kanske på bekostnad av tillväxt.

Huvudägare – planera i tid
Om istället en ägare är huvudägare, eller äger allt, och vill att personalen tar över, tar skiftet också tid att planera. Detta kan till exempel vara aktuellt för ett konsultbolag. Om personalen inte har pengarna kan ägaren använda en säljarrevers, som innebär att hen inte får betalt direkt, utan att köparna ligger med en skuld till säljaren. Här är det viktigt att ha kontroll på det juridiska. Ibland kanske försäljningen sker i delar. Alternativt samlar man även här vinst över en tid, som används för att betala säljaren.

Att lägga ner

Var noga med juridiken
Här gäller det att göra detta på ett ekonomiskt effektivt sätt. Ta hjälp av jurister, både avseende avtal, skatter och familjejuridik.

Kolla upp köparen
Om du säljer ett aktiebolag för avveckling, se till att du säljer till en seriös aktör. I vissa fall kan gamla ägaren få stå till svars.