Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Om oss

Nya lagar och regler att ha koll på

Varje nytt år brukar föra med sig lagändringar och nya bestämmelser. Så blir det också det här året. Här listar vi några av de förändringar som kan beröra dig.

Two colleagues planning in front of a computerr+

Förändringar som träder i kraft 1 januari 2024

Reduktionsplikten

Reduktionsplikten sänks, det vill säga inblandning av biobränsle i diesel, från dagens 30,5 procent till 6 procent. Motivet är att diesel ska bli billigare.

Jordbruksdieseln

Skattenedsättningen för jordbruksdiesel förlängs till 31 december 2024. Skattenedsättningen motsvarar 3,96 kronor per liter. Ansökan om återbetalning av skatt på jordbruksdiesel ska göras per kvartal i stället för som i dag per kalenderår. Dessutom sänks skatten på diesel med 34 öre per liter, exklusive moms.

Vilande bolag

Under Covid-19-pandemin togs begränsningen bort för hur många gånger man kan lägga sitt företag som vilande. Från och med årsskiftet återinförs begränsningen till en gång var tredje år.

Krav på källsortering

Från och med årsskiftet måste kommuner samla in mat- och trädgårdsavfall separat, både från hushåll och företag. Det betyder att mat- och trädgårdsavfall inte får blandas med andra typer av avfall.

Återanvändbar matlåda

Säljer du mat eller dryck för avhämtning måste du efter årsskiftet erbjuda din kund möjligheten att få återanvändbara förpackningar och rätten att lämna tillbaka förpackningen för diskning.

Elskatten höjs

För att hålla jämna steg med inflationen höjs skatten på el efter årsskiftet med 9,2 procent eller 4,5 öre per kWh.  

Förslag och förändringar att hålla koll på

Arbetskraftsinvandrare

Den 1 november 2023 skärptes reglerna för arbetstillstånd för utomeuropeiska arbetare. Det innebar att en arbetskraftsinvandrare ska ha en lön på 27 000 kronor i månaden för att få arbetstillstånd. I en utredning, som väntas bli klar i början av 2024, föreslås att försörjningskravet ska höjas ytterligare, till 34 000 kronor per månad.

EU-förordning om el

Under 2024 ska Sverige implementera en ny EU-förordning som föreskriver ”flödesbaserad kapacitetsberäkning” i elnäten. Syftet är att öka tillgången på el i Europa och jämna ut priserna. Det kan leda till prisökning på el, särskilt i Mellansverige.

Tillfällig ROT

I budgetpropositionen förslår regeringen att ROT-avdraget tillfälligt ska höjas från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person under 2024.

Utländska experter

Skattelättnaderna för utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner föreslår förlängas från fem till sju år för vistelser som påbörjas efter den 31 mars 2023.

Arbetsgivaravgifter för unga

Nedsättningen av arbetsgivaravgiften för 15-18-åringar som infördes 2019, föreslås slopas vid årsskiftet.

Ny gräns för moms

Omsättningsgränsen för undantag från mervärdesskatten föreslås höjas från 80 000 till 120 000 kronor per kalenderår från 1 januari 2025.

Stöd för biogas

Regeringen föreslår fortsatt stöd till produktion av gödselbaserad biogas. Från 2024 kommer stödet hanteras tillsammans med övriga produktionsstöd för biogas och därför föreslås en höjning av det gemensamma anslaget för dessa stöd med 200 miljoner kronor per år för 2024–2026. Stödet syftar till att stimulera produktion av förnybar energi och minska metangasutsläppen från jordbruket.

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter

Den 1 januari 2025 börjar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter att gälla. Redan nu hittar du den nya regelstrukturen hos Arbetsmiljöverket. 

Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur (av.se)

Vill du ha hjälp med juridiken?

Juridik är viktigt för företaget. Med juridiskt korrekta avtal blir företagande tryggare.

Andra läser också om

  • Försäkringsguide för företagare

    Att planera för pension, sjukdom och olycka kanske inte är egenföretagarens högsta dröm. Men ett trygghetspaket på plats kan vara livsavgörande! 

    Tips på försäkringar för företagare
  • Äga, leasa eller betala på avbetalning – vad är bäst?

    I artikeln reder vi ut vad som är bäst. Att äga eller leasa utrustning, eller betala på avbetalning? Ja, oavsett om man driver café, är målare eller lantbrukare är det idag vanligt att inte binda sitt kapital i utrustning.

    Vi reder ut begreppen - äga, leasa eller avbetalning