Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Om oss

Akut sjukdom och olycksfall

Ersättning ges för nödvändiga och skäliga kostnader för läkar- och/eller sjukhusvård, tandvård samt eventuell hemtransport om du eller någon i din familj blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall på resan.

Högsta ersättningsbelopp:

  •  Sjukvård/Akut tandvård/tandvård på grund av olycksfall: Nödvändiga och skäliga kostnader.
  •  Resor i samband med vård: 7.000 kronor per skada.
  •  Merkostnader för hemresan: Nödvändiga och skäliga kostnader.
  •  Reseavbrott: 15.000 per försäkrad, 60.000 kronor per kort.
  •  Hemtransport av avliden: Nödvändiga och skäliga kostnader.
  •  Begravning på plats: 100.000 per kort.
  •  Anhörigs resa till svårt sjuk eller avliden: Nödvändiga och skäliga kostnader.
  •  Merkostnader för logi vid förlängd vistelse: Nödvändiga och skäliga kostnader.

Tänk på!

Försäkringen gäller från att du lämnar hemmet till dess resan är avslutad – dock längt 90 dagar. Vid enkelresa gäller försäkringen till dess att du nått ditt resmål.

Du ska uppvisa läkarintyg och kvitton i original för dina utlägg.