Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Om oss

Akut sjukdom och olycksfall

 • Nödvändiga och skäliga kostnader:

  – Sjukvård/Akut tandvård/tandvård p.g.a. olycksfall
  – Merkostnader för hemresa
  – Hemtransport av avliden
  – Anhörigs resa till svårt sjuk eller avliden
  – Merkostnader för logi vid förlängd vistelse

 • Lokala resekostnader:

  7 000 kr/skada

 • Reseavbrott:

  15 000 kr/person
  60 000 kr/familj

 • Begravning på plats:

  100 000 kr/familj