• Du kan enkelt spara regelbundet genom att beställa automatiska överföringar till ditt Ölandskonto Bas.
  • Information om den statliga insättningsgarantin:
    Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Läs mer om den statliga insättningsgarantin