Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Om oss

Vad är icke komplexa obligationer?

Family and friends having a picnic in the garden

En icke komplex obligation är ett räntebärande skuldebrev där du lånar ut pengar till den som ger ut obligationen, den så kallade emittenten.

Allmän information om icke komplexa obligationer

I Sverige är det staten, bolåneinstitut, banker, kommuner och företag som lånar pengar genom att ge ut obligationer – så kallade kapitalmarknadsfinansiering. Löptiderna kan variera mellan ett och tio år. Räntan kan vara fast eller rörlig. Med undantag för CoCo-obligationer/ AT1 obligationer kan samtliga obligationer handlas av privatpersoner.

För- och nackdelar med icke komplicerade obligationer

Fördelar

  • Erbjuder en bra förutsägbarhet för kapitalbevaring/återbetalning av nominellt belopp samt ränteutbetalningar.
  • Behåller du obligationen till förfallodagen så kommer räntan/räntemarginalen bli mer förutsägbar.
  • Du kan alltid sälja av obligationen under löptiden till rådande marknadskurs.

Nackdelar

  • En försäljning innan förfallodagen kan resultera i förlust om obligationen säljs till en lägre kurs än anskaffningskursen. Kursförlust kan helt eller delvis kompenseras av tidigare utbetalda kuponger.
  • Beroende på emittent och marknadsklimat så kan det ta tid en viss tid att sälja en obligation.
  • Marknadsvärdet kan påverkas av allmänna marknadsklimatet utan att ha något med bolaget att göra.

Ränteplaceringar

Ränteplaceringar passar dig som vill placera med låg risk. Ränteplaceringar är lämpliga som basen i ett sparande eller som ett sätt att få ränta på pengar som snart ska användas. För dig som privatperson är det främst premieobligationer, privatobligationer och räntefonder som är aktuella. Andra typer av obligationer är också tillgängliga för privatpersoner, men i de flesta fall är lägsta placerade belopp en miljon kronor.