Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Om oss

Skatt ISK - så räknar du ut skatten

Om du har ett Investeringssparkonto (ISK) kan du köpa och sälja värdepapper utan att betala skatt på vinster. Du betalar i stället en schablonskatt (ISK-skatt) på en viss procent per år. Skatten baseras på det sammanlagda värdet av dina tillgångar - oavsett om du gör vinst eller förlust. Här får du exempel på hur du räknar ut skatten.

Räkne-exempel skatt på ISK

Deklaration för inkomståret 2023

Statslåneräntan den 30 nov 2022 är fastställd till 1,94 procent. Det innebär att schablonintäkten för 2023 kommer att bli 2,94 procent av det genomsnittliga värdet under året (kapitalunderlaget). Procentsatsen tas fram genom att ta statslåneräntan den 30 nov föregående år, plus en procentenhet. Schablonintäkten beskattas sedan med 30 procent och finns förifylld på din deklaration.

Räkneexempel vid sparande på 100 000 kr: 100 000 x 2,94 % = 2 940 kr

2 940 kr x 30 % kapitalskatt = 882 kr i skatt.

Skatten beräknad i procent av det genomsnittliga värdet under 2023 blir 0,882 procent.

Så räknar du

Mer information