Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Om oss

Så gör du när en anhörig gått bort

När en anhörig dör är det inte bara sorgen som ska hanteras, det uppkommer även en rad praktiska frågor. Läs mer om till exempel dödsfallsintyg, adressändring med mera. Se vad du kan börja med och vad banken kan hjälpa dig med.

Kvinna sitter hemma på sitt kontor, jobbar på sin laptop och äter sallad

När en person dör övergår alla ägodelar, avtal och skulder till ett så kallat dödsbo. Företrädare för dödsboet är dödsbodelägarna. Vem som är dödsbodelägare framgår av bouppteckningen som ska vara registrerad hos Skatteverket.

I väntan på bouppteckningen kan någon tillfälligt ta hand om och vårda egendomen, till exempel den som har bott tillsammans med den avlidne.

Så snart banken får kännedom om dödsfallet sker en rad automatiska åtgärder:

 • Bank-, betal- och kreditkort samt BankID spärras.
 • Dispositionsrätter tas bort för god man och förvaltare.
 • Kapital- och räntebesked skickas till dödsboets adress.
 • Internetbanken, mobilbanken och Kundtjänst avslutas.
 • Eventuella e-fakturor i Internetbanken skickas istället som pappersfaktura till dödsboet.

Banken kan under en övergångsperiod hjälpa till med betalningsservice, dit du som dödsbodelägare kan skicka och betala räkningar samt lösa in utbetalningsavier som står i den avlidnes eller i dödsboets namn. Det kan vara till exempel begravningskostnader, hyra, el- och telefonräkningar. Pengarna tas ifrån den avlidnes konto och där sätts även utbetalningsavier in.

Några tips för dödsbodelägaren:

 • Alla handlingar skickas till dödsboet. Om den som har huvudansvaret för dödsboet bor på en annan adress kan det vara klokt att beställa eftersändning av posten via Adressändring.
 • Kontakta Skatteverket för att beställa Dödsfallsintyg med släktutredning.
 • Eventuella utlägg som dödsbodelägaren gör får vänta på ersättning till dess bouppteckningen är klar och registrerad av Skatteverket. Spara dina kvitton om du gör utlägg för dödsboet, för att kunna få ersättning vid arvskiftet.
 • Spara dödsboets kontoutdrag som kan vara bra att ha vid arvskiftet.
 • Spara bouppteckningen och arvskifteshandlingarna i original för eventuell skatteåterbäring.
 • Om den avlidne har ett bankfack övergår rätten att gå in i bankfacket till dödsbodelägarna när bouppteckningen är klar och registrerad hos skatteverket. Strax efter dödsfallet kan dödsbodelägare, eller någon som har dödsboets uppdrag att göra bouppteckning, gå igenom bankfacket och upprätta ett protokoll över innehållet (så kallad inventering) tillsammans med bankens personal.
 • När bouppteckningen är klar är det dags att kontakta banken för att till exempel lösa eller skriva över bolån, avsluta bankkonton, ändra lagfarter för fastigheter. Dessutom behöver kanske ägare för fordon ändras hos fordonsregistret.

efterlevandeguiden.se finns fler bra checklistor att använda sig av som hjälp för att systematiskt kunna hantera all administration kring dödsfallet.

Vi hoppas att denna artikel varit till hjälp.

Juridiska tjänster

Få hjälp med bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte. Välj själv vad du vill ha hjälp med. Boka tid med någon av våra samarbetspartners.