Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Om oss

5-siffriga clearingnummer som börjar på siffan 8

Har du konto hos annan bank än Swedbank eller sparbankerna och ska föra över pengar till någon som har konto hos oss? Följ stegen för hur du skriver bankkontonummer med ett clearingnummer som börjar på siffran 8.

Om kontot hos oss har ett clearingnummer som börjar på siffran 8 kan hela bankkontonumret (inklusive clearingnumret) vara upp till 15 siffror. Clearingnumret är de 5 första siffrorna.

Ex: CCCC-C, K KKK KKK K-K

C= Siffror i clearingnumret
K = Siffror i kontonumret

OBS!

Vid överföringar skriver du aldrig specialtecken eller extra tecken, till exempel streck och punkter.

2 olika sätt att skriva bankkontonumret vid överföringar

Hur du ska skriva bankkontonumret vid en överföring beror på vilken bank du har. Detta då bankerna har olika system som kräver olika antal siffror - vanligen 14 eller 15. Är det färre siffror så fyller du på med nollor mellan clearingnumret och kontonumret. Det finns 2 huvudsakliga sätt att skriva bankkontonummer när clearingnumret börjar på siffran 8:

  • Ha kvar den femte siffran (gäller vid överföringar från de flesta banker idag)
  • Ta bort den femte siffran (gäller överföringar från ett fåtal banker idag)

1) Överföringar från de flesta banker – ha kvar femte siffran i clearingnumret

Vid överföring från vilka banker?

Gäller vid överföringar från de flesta banker, till exempel Handelsbanken, Nordea, SEB, DB Schenker, Icabanken, Länsförsäkringar.

Antal siffror/tecken som skrivs i de berörda bankernas system: 15

Gör så här: 

1. Ange hela det 5-siffriga clearingnumret och därefter kontonummer, totalt 15 siffror utan extra tecken (till exempel streck och punkter).

2. Om bankkontonumret är kortare än 15 siffror fyller du på med nollor mellan clearingnumret och kontonumret. Hos vissa banker fylls nollorna i automatiskt. 

Exempel på hur våra bankkontonummer ser ut

CCCC-C, K KKK KKK K-K
(5 siffror i clearingnumret, 9 siffror i kontonumret - totalt 14 siffror)

Så skriver du bankkontonumret vid överföring

CCCCC0KKKKKKKKK
(5 siffror i clearingnumret, en extra nolla, 9 siffror i kontonumret - totalt 15 siffror).

2) Överföringar från ett fåtal banker – ta bort  femte siffran i clearingnumret

Vid överföringar från vilka banker?

Gäller vid överföringar från vissa banker, till exempel Danske Bank och Lån & Spar Bank.

Antal siffror/tecken som skrivs i de berörda bankernas system: 14

Gör så här:

1. Ange de 4 första siffrorna av det 5-siffriga clearingnumret och därefter kontonummer, totalt 14 siffror, utan extra tecken (till exempel streck eller punkter). OBS: Ta alltså bort den sista/femte siffran i clearingnumret, vilken ofta kommer efter ett streck.

2. Om bankkontonumret är kortare än 14 siffror fyller du på med nollor mellan clearingnumret och kontonumret. Hos vissa banker fylls nollorna i automatiskt.

Exempel på hur våra bankkontonummer ser ut

CCCC-C, K KKK KKK K-K
(5 siffror i clearingnumret, 9 siffror i kontonumret - totalt 14 siffror)

Så skriver du bankkontonumret vid överföring

CCCC0KKKKKKKKK
(4 siffror i clearingnumret, en extra nolla, 9 siffror i kontonumret - totalt 14 siffror).

Mer information om clearingnummer