Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Om oss

Sponsringspolicy

Ölands Bank är en kompetent bank med personlig omtanke och skall genom uthållig lönsamhet vara en positiv kraft på Öland. Därför ska vårt engagemang nå breda grupper på Öland genom en affärsmässig, aktiv och synlig sponsorverksamhet.

Ja/Nej - Snabbguide om vår sponsorverksamhet

Här följer en snabbguide som visar vilka samarbeten vi är intresserade av och vilka vi vill undvika. 

Ölands Bank ska

 • Vara affärsmässig i Bankens sponsorarbete.
 • Sponsra breda verksamheter där vi via föreningar, lag, organisationer och förbund når många människor på Öland.
 • Alltid skriva avtal.
 • Följa Bankens värderingar i sponsorverksamheten.
 • Sträva efter balans i sponsorverksamheten mellan idrott, kultur och samhälle.
 • I sitt sponsorarbete uppfattas som en positiv kraft på Öland.
 • Ingå avtal först när värdet av exponering, biljetter och dyl. uppgår till avtalsbeloppet.
 • Sträva efter ungdomsprofil i våra sponsoravtal.

 

Ölands Bank ska undvika

 • Verksamheter som är skadliga för miljön.
 • Sponsoravtal som inte ger utrymme för aktiviteter/kundträffar eller saknar motiv i affärsverksamheten.
 • Att sponsra enskilda individer.
 • Att sponsra extrema verksamheter som strider mot Bankens värderingar, etik, moral och miljö.
 • Riskfyllda verksamheter som vissa motor-, äventyrs- och kampsporter.