-       Anneli har lång erfarenhet från banken och stor kompetens för att möta de krav som ställs på en VD i en sparbank. Vi ser särskilt väl på att hon har ett stort hjärta för Öland, som är ett av kärnvärdena för Ölands Bank, säger Katrine Rietz, styrelseordförande i Ölands Bank.

Ölands Banks uppgift är att hjälpa människor att uppfylla sina drömmar och förverkliga sina idéer. Genom närhet till våra kunder, dialog och korta beslutsvägar kan vi utveckla och skapa goda förutsättningar för människor och företag. Genom att vara nära och involverade, kan vi gynna och stärka bygden.

-       Jag är stolt och tacksam över att fått styrelsens förtroende och ser fram emot att leda arbetet med att fortsätta skapa goda kundrelationer och få Ölands Bank att växa och utvecklas som sparbank, säger Anneli Nilsson.

Sparbanksidén handlar om att arbeta för en sund och hållbar ekonomi för människor och företag. Det handlar om att gynna och stärka föreningsliv, näringsliv och kulturliv. Det handlar om att stärka samhället och att gynna bygden.

För mer information kontakta:

Katrine Rietz, styrelseordförande i Ölands Bank
Telefon: 0723 02 21 75
E-post:

Anneli Nilsson
Telefon: 0485-150 81
E-post:

Ölands Bank är en lokal bank präglad av personligt bemötande och stort engagemang för Öland. Ölands Bank ägs till 60 % av Swedbank AB (publ) och 40 % av Sparbanksstiftelsen Öland, och ingår i Sparbankernas Riksförbund (se sparbankerna.se). Med en affärsvolym om ca 14 miljarder kr och närmare 60 anställda är banken en betydande del av Ölands näringsliv. Läs mer på www.olandsbank.se