- Vi väljer att ligga kvar med den neutrala aktievikten, samtidigt som vi är redo att gasa så fort vi kan se lite klarare på den kortsiktiga osäkerheten. Osäkerheten består just nu av ökad smittspridning, kommande rapportsäsong och amerikanskt presidentval samt avmattning i återhämtningstakten i ekonomin. Alla dessa faktorer kommer sannolikt styra de finansiella marknaderna i närtid och då samtliga präglas av hög osäkerhet är det för tidigt att gasa på med risk anser vi, säger Mattias Isakson, chef för Strategi & Allokering.

Bortom dessa, delvis kortsiktiga osäkerhetsfaktorer, anser Strategi & Allokering att det ser fortsatt bra ut för aktier som tillgångsslag. 2021 ser ut att bli ett år med kraftig återhämtning i ekonomin likväl som i vinsterna samtidigt som stimulanser kommer fortsätta stödja och de låga räntorna är här för att stanna länge. Det senare gör att man ligger kvar med en liten undervikt i räntor samtidigt som övervikten i krediter behålls.

- Kända osäkerhetsfaktorer som nämns ovan brukar sällan ge något större avtryck i kurserna, men då det är så många olika saker som kan komma att påverka på samma gång anser vi att det mest rimliga är att avvakta. Ett vaccin eller ytterligare stimulanser, framförallt från USA, skulle sannolikt snabba optimismens återkomst och då är vi också redo för att ta position, avslutar Mattias Isakson.

Regionmässigt behålls övervikten i Europa och Tillväxtmarknader och finansierar detta genom fortsatt undervikt i Japan. Sverige och USA förblir neutrala. Övervikt för Krediter, fokus på Investment Grade.
 

Mer information
Swedbanks Investeringsstrategi oktober 2020 (pdf)
Produkt- och affärsförslag oktober 2020 (pdf)
Artikel på Aktiellt (öppnas i nytt fönster)
Strategi & Allokerings hemsida