Hur hanteras uppdrag då byrån har ett uppdragsavtal?

  • Jurist-, advokat- och begravningsbyråer kan skicka sina uppdrag direkt till Arvskiftesgruppen på Ölands Bank, utan att fysiskt behöva besöka ett lokalt bankkontor.
  • För att er byrå ska kunna använda sig av denna service behöver ni teckna ett uppdragsavtal på ett lokalt Swedbankkontor.
  • När detta är gjort är ni välkomna att skicka in era ärenden via post. Vänligen notera att det är det lokala kontoret som tecknar avtalet med den som är firmatecknare för byrån som du representerar.

Hur går det till när vi på en byrå skickar ett arvskiftesuppdrag till Arvskiftesgruppen?

  •  Ni på byrån skickar ett uppdragsbrev till Arvskiftesgruppen.
Ölands Bank AB
Arvsskifte
Box 26
387 21 Borgholm
  •  Ifall det uppkommer frågor eller om ärendet på något sett  behöver kompletteras tar Arvskiftesgruppen kontakt med er.
  •  Arvskiftesgruppen verkställer ert uppdrag.
  •  En redovisning skickas sedan per post till byråns adress.


Hur gör vi om vi saknar ett uppdragsavtal med Ölands Bank?
Om uppdragsavtal saknas ska alla uppdrag istället fysiskt lämnas till ett av bankens kontor. Här får ni, tillsammans med kontoret, fylla i blanketter och det görs en behörighets- och ID-kontroll. Kontoret skickar sedan ärendet vidare till Arvskiftesgruppen som verkställer arvskiftet och skickar redovisning till uppdragsgivaren.

Begränsningar
Arvskiftesgruppen har inte möjlighet att nyöppna värdepapperskonto eller inlåningskonto i samband med arvskiften.