Ölands Bank har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd. Dit kan du även vända dig om du har frågor kring vårt dataskydd eller om du har känsliga frågor som du inte vill ställa till oss direkt. Det är Ostkustens risk och compliance som är Ölands Banks dataskyddsombud. 

Dataskyddsombudet nås via post:

Dataskyddsombud
Ostkustens Risk och Compliance
Box 322
593 24 Västervik

eller e-post: