Ölands Bank har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombudet nås via post: Dataskyddsombud, Ölands Bank AB, Box 26, 387 21 Borgholm eller på e-post