Så väljer och byter du företag

Steg 1

För att byta eller välja ett förvalt företag, går du in på Inställningar. Tryck på Välj företag.

Bild: Välja och byta företag Steg 1

Steg 2

Tryck på Förvalt företag och välj det företag du vill ha som förvalt.

Välja och byta företag Inställningar steg 2

Steg 3

Dra i reglaget Kom ihåg ett förvalt företag. Ditt förvalda företag visas nu varje gång du loggar in.

Välj och byta företag Inställningar Steg 3

Steg 4

Du kan byta företag på flera ställen i appen. Knappen Byt företag finns längst ner under Ekonomisk översikt, Betala och överföra, Aktuella betalningar och Aktuella överföringar.

Välja och byta företag Inställningar steg 4