Så går en betalning med kontrasignering till

Steg 1

Börja med att gå in på Betala och överföra och välj Ny betalning. Fyll i fälten och tryck på Lägg till.

Kontrasignering Steg 1

Steg 2

Kontrollera betalningen och tryck på Till godkänna.

Kontrasignering Steg 2

Steg 3

Godkänn betalningen med din ID-metod.

Kontrasignering Steg 3

Steg 4

Du får en bekräftelse på betalningen och ett meddelande om att betalningen behöver kontrasigneras.

Kontrasignering steg 4

Steg 5

För att kontrasignera betalningen går nästa användare in på Betala och överföra och väljer Betalning att godkänna. Finns det fler betalningar, ligger de under rubriken Betalningar att kontrasignera. Tryck på Fortsätt.

Kontrasignering Steg 5

Steg 6

Kontrollera betalningen och tryck på Till godkänna.

Kontrasignering Steg 6

Steg 7

När du har godkänt betalningen med din ID-metod, får du en bekräftelse.

Kontrasignering Steg 7