Eva De Falck

Född 1960, Jur kand, Chefsjurist Swedbank och chef Group Legal

 

Nuvarande uppdrag i Ölands Bank AB
Vice styrelseordförande i banken, ordförande i bankens risk- och revisionsutskott, vice ordförande i bankens ersättningsutskott

 

Närvaro möten Ölands Bank AB 2019
5 av 8 Styrelsemöten
6 av 6 Risk- och revisionsutskott

 

Bankspecifik erfarenhet

I styrelsen för Ölands Bank AB sedan 2012, Kredit och finansieringsfrågor, legala frågor, governance, compliance, strategiska frågor

 

Ledamotens oberoende

Oberoende i förhållande till bankledningen och oberoende i förhållande till bankens aktieägare Sparbanksstiftelsen Öland. Anställd i Swedbank AB och därmed ej oberoende i förhållande till bankens aktieägare Swedbank AB.

 

Andra uppdrag

Vice styrelseordförande Swedbank Hypotek AB (publ).
Styrelseledamot, ledamot i styrelsens kreditutskott och etiska kommittén. Sparbanken Rekarne.AB.
Valberedningen Swedbank Sjuhärad AB, Vimmerby Sparbank och Sparbanken Skåne. Styrelseordförande Swedbank Franchise AB. Styrelseledamot ATM Holding AB. Styrelseledamot Kopparmyntet och Swedbank Pensionsstiftelse I och II.

 

Arbetslivserfarenhet

American Express 1985-1989
Jusek 1989-1991
Exportkreditnämnden 1991-1998
SHB 1998-2010 (olika chefsbefattningar som jurist och på affärssidan) Swedbank 2010- Innan nuvarande befattning, chefsjurist Svensk Bankverksamhet

 

Tidigare erfarenhet – övrig

Ledamot i Swedbank Luxemburg SA 2012-2014
Styrelseordf., Sparbanken Öresund 2014-2015

Eva De Falck