Välkommen till en trevlig eftermiddag tillsammans med ett par av Ölands GK:s sponsorer. Vi pratar golf, ekonomi och Ölands bostadsmarknad.

Läs hela inbjudan här!

När: 6 maj, kl 14.00 - ca 16.00
Plats: Ölands GK, Öland

Anmäl dig här!

Logga in med användarnamn OlandsGK23 och lösenord OlandsGK23. Anmäl dig senast den 1 maj.