Först – lite juridik

Ett UF-företag är inte en egen så kallad juridisk person. Det innebär att du och de andra som driver UF-företaget är personligt ansvariga för alla avtal som ingås för UF-företaget. Som omyndig kan man inte ingå avtal med banken, utan skriftligt godkännande av förmyndare. Därför rekommenderar vi, då det är möjligt, att företagets vd, firmatecknare och användare av banktjänster är myndiga.

1. Kontakta bankkontoret

Hör av dig i förväg så berättar vi hur mötet går till, vad som ska förberedas och eventuellt lämnas in före mötet. Hitta ditt bankkontor

2. Förbered

3. Ta med till banken

Alla medlemmar i UF-företaget ska vara med på mötet och ha med sig giltig legitimation.

  • Ta med följande till mötet, om det inte lämnats in i förväg:
  • Giltig legitimation (t.ex. ID-kort eller pass)
  • Ansökan för UF-företag
  • Protokoll från konstituerande möte
  • Registreringsbevis - skrivs ut från er profil på ungföretagsamhet.se
  • Godkännande för eventuell omyndig i företaget

Lycka till som företagare!