Hoppa till textinnehållet

Sponsring

Two kids getting ready for soccer practice

Ölands Banks strävan är att vara den bästa banken för de som bor och verkar på Öland. Genom vår sponsring inom idrott, samhälle och kultur skapar vi förutsättningar för en levande bygd. Det kan vara allt från juniorträning till pensionärsföreningar och Ölands Skördefest.

arbetar vi med sponsring

Här kan du läsa om vilken typ av sposorsamarbeten vi engagerar oss i och vad vi vill uppnå.

Testa ditt proekt

Du kan testa om just din verksamhet faller inom ramen för vår sposringspolicy.

Söka bidrag istället för sponsring?

Alla projekt och verksamheter faller inte inom ramen för vår sponsringspolicy. Det är däremot mycket möjligt att det går att få bidrag till projektet från vår stiftelse.