Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Stipendiater sökes

Sparbanksstiftelsen Öland

Vi engagerar vi oss i frågor som är viktiga för vår regions framtid. De resurser vi bygger upp stannar kvar i regionen och gynnar våra kunder. En del av Ölands Banks vinst går till vår delägare Sparbanksstiftelsen Öland och de i sin tur delar ut bidrag och stipendier för att stärka vår bygd och uppmuntra eldsjälar. Det skapar stimulans och arbetstillfällen, tillväxt, bra utbildning och livskvalitet på Öland.

Stipendiater sökes!

Vi söker stipendiater. Ett stipendie ges som stöd och uppmuntran till unga människor som bidragit till en positiv utveckling inom näringsliv, forskning eller kultur på Öland. Hittills har vi delat ut över 40 miljoner kronor i bidrag och stipendier.

Vem kan söka?

Alla är välkomna att lämna förslag på kandidater. Mottagare
av stipendierna kan vara unga företagare eller kulturarbetare
som visat prov på nyskapande. Med sina insatser ska de aktivt
bidragit till att utveckla och stärka företags- och kulturklimatet
på Öland. Idrottsstipendier delas ut på Ölands Idrottsgala. Frågor
besvaras av Mats Bengtsson på 0705-15 03 80.

Ansökan

Ange namn, på lämpliga mottagare och motivera förslaget.
Kandidatförslag ska vara oss tillhanda senast 28 februari 2018.

Ansökan skickas till:

Sparbanksstiftelsenoland@telia.com eller
Sparbanksstiftelsen Öland
Löttorpsvägen 51, 387 72 LÖTTORP

Ansök om bidrag!

Ansökan

Stiftelsen sammanträder minst varannan månad under året och tar då ställning till inkomna ansökningar.

Ansökan skall omfatta uppgifter om sökanden och eventuella intressenter, sökt belopp, budget, projektorganisation, finansiering samt utförlig beskrivning av ändamålet. Stiftelsen tillhandahåller inte något standardformulär för ansökan.

Frågor ställs till VT Mats Bengtsson 0705-15 03 80 eller e-post: sparbanksstiftelsenoland@telia.com

Ansökan ställes till

Sparbanksstiftelsen Öland
Löttorpsvägen 51
387 72 LÖTTORP

Riktlinjer för bidrag/anslag

Stiftelsens styrelse har fastställt följande riktlinjer.

  • Bidrag lämnas endast till sökanden som är bosatta eller verksamma på Öland eller till verksamheter med anknytning till Öland.
  • Bidrag lämnas i första hand till mera omfattande satsningar som är framåtsyftande och nyskapande samt till de som gynnar och involverar barn och unga människor.
  • Bidrag lämnas endast i undantagsfall till privatpersoner.
  • Bidrag lämnas ej till löpande verksamhet och drift.
  • Den som beviljats bidrag ska medverka till att skapa publicitet kring bidraget så att det för allmänheten framgår att Stiftelsen medfinansierar projektet.
  • Projektägare har skyldighet att till Stiftelsen i den omfattning som överenskommes redovisa utveckling och uppnådda resultat i av Stiftelsen medfinansierade projekt.
    Stiftelsen förbehåller sig rätten att återkalla eller ändra fattade beslut om projekten inte utvecklas enligt överenskommen plan eller om omständigheterna i övrigt ej överensstämmer med förutsättningarna som fanns då beslutet fattades.
Stäng Skriv ut