Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Ölandsbron

Sparbanksstiftelsen Öland

Vi engagerar vi oss i frågor som är viktiga för vår regions framtid. De resurser vi bygger upp stannar kvar i regionen och gynnar våra kunder. En del av Ölands Banks vinst går till vår delägare Sparbanksstiftelsen Öland och de i sin tur delar ut bidrag och stipendier för att stärka vår bygd och uppmuntra eldsjälar. Det skapar stimulans och arbetstillfällen, tillväxt, bra utbildning och livskvalitet på Öland.

Läs mer på Sparbanksstiftelsen Ölands hemsida

 

Ansökan

Stiftelsen sammanträder minst varannan månad under året och tar då ställning till inkomna ansökningar.

Ansökan skall omfatta uppgifter om sökanden och eventuella intressenter, sökt belopp, budget, projektorganisation, finansiering samt utförlig beskrivning av ändamålet. Stiftelsen tillhandahåller inte något standardformulär för ansökan.

Frågor ställs till VT Mats Bengtsson 0705-15 03 80 eller e-post: sparbanksstiftelsenoland@telia.com

Ansökan ställes till

Sparbanksstiftelsen Öland
Löttorpsvägen 51
387 72 LÖTTORP

Riktlinjer för bidrag/anslag

Stiftelsens styrelse har fastställt följande riktlinjer.

  • Bidrag lämnas endast till sökanden som är bosatta eller verksamma på Öland eller till verksamheter med anknytning till Öland.
  • Bidrag lämnas i första hand till mera omfattande satsningar som är framåtsyftande och nyskapande samt till de som gynnar och involverar barn och unga människor.
  • Bidrag lämnas endast i undantagsfall till privatpersoner.
  • Bidrag lämnas ej till löpande verksamhet och drift.
  • Den som beviljats bidrag ska medverka till att skapa publicitet kring bidraget så att det för allmänheten framgår att Stiftelsen medfinansierar projektet.
  • Projektägare har skyldighet att till Stiftelsen i den omfattning som överenskommes redovisa utveckling och uppnådda resultat i av Stiftelsen medfinansierade projekt.
    Stiftelsen förbehåller sig rätten att återkalla eller ändra fattade beslut om projekten inte utvecklas enligt överenskommen plan eller om omständigheterna i övrigt ej överensstämmer med förutsättningarna som fanns då beslutet fattades.
Stäng Skriv ut