Hoppa till textinnehållet

Klagomål

Fel ska inte upprepas!

För oss är det viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och vårt bemötande. Motsvarar vi inte dina förväntningar välkomnar vi att du framför dina synpunkter till oss.

Vi betonar vikten av att aktivt lyssna på en missnöjd kund samt att snabbt och sakligt utreda vad som hänt.

Om Ölands Bank inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har kunden rätt att få ett skriftligt svar med bankens motivering.

Klagomål - Så här gör du

I de allra flesta fall är det lättast att lösa ett problem om du vänder dig direkt till den som gett dig anledning att klaga. Så är det något som rör det bankkontor du brukar gå till eller någon som arbetar där är det enklast att i första hand vända dig dit. Vill du av någon anledning inte prata med den personen kan du vända dig direkt till chefen på bankkontoret. Du kan också kontakta klagomålsansvarig.

Lämna gärna ditt klagomål skriftligt. Beskriv vad som hände, när det hände, vilka som var inblandade, vem du är och hur den du skriver till kan kontakta dig.

Klagomålsansvarig i Ölands Bank är Håkan Elgan.

Postadress

Ölands Bank AB
Att: Klagomålsansvarig
Box 26
387 21 Borgholm

 

Telefon

0485-150 00

 

E-post

Oberoende instanser

Är du missnöjd med hur banken hanterar ditt klagomål kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämden, ARN.

Konsumenternas Bankbyrå är en självständig aktör som ger information och råd i frågor som rör banker och andra institut. Du kan också vända dig till konsumentvägledaren i din kommun.

Konsumentverket och Finansinspektionen (tillsynsmyndighet för banker och försäkringsbolag) tar också emot klagomål. Ingen av dem tar upp enskilda fall, utan vidtar åtgärder först när de bedömer att ett företag fått många klagomål.

Länk till mer information om konsumentvägledare på Konsumentverket